Esplanade Zagreb Hotel

Esplanade Zagreb Hotel

ADRESA

Esplanade Zagreb Hotel
Mihanovićeva 1, 10000 Zagreb
T. +385 (0)1 4566 666
F. +385 (0)1 4566 050
E. [email protected]

OSTALI KONTAKTI

Rezervacije
T. +385 (0)1 4566 600
F. +385 (0)1 4566 020
E. [email protected]

Concierge
T. +385 (0)1 4566 055
E. [email protected]

Banketi i konferencije
T. +385 (0)1 4566 037
T. +385 (0)1 4566 023
E. [email protected]

Prodaja
T. +385 (0)1 4566 033
T. +385 (0)1 4566 034
E. [email protected]

Zinfandel’s restoran
T. +385 (0)1 4566 644
E. [email protected]

Esplanade 1925 Lounge & Cocktail bar
T. +385 (0)1 4566 633
E. [email protected]

Le Bistro restoran
T. +385 (0)1 4566 611
E. [email protected]
Marketing i odnosi s javnošću
T. +385 (0)1 4563 888
E. [email protected]

Ljudski potencijali
T. +385 (0)1 4566 011
E. [email protected]

Financije
T. +385 (0)1 4566 061
E. [email protected]

Nabava
T. +385 (0)1 4566 066
E. [email protected]

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Antonella Miletić Benc
T. +385 (0)1 4566 013
E. [email protected]

PODACI O TVRTKI

Esplanade Oleander d.o.o.
Mihanovićeva 1
10000 Zagreb

Registrirano na Trgovačkom sudu u Zagrebu 2002. godine pod registarskim brojem 080235805
Član Uprave: Herbert Haselbacher
OIB: HR08308894711
Temeljni kapital: 20.897.000 HRK
IBAN: HR9423400091111113264
Komercijalna banka: Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

Concierge

Limuzina

Lokacija

Smještaj

Sastanci i događanja

Hotel info

Esplanade Zagreb Hotel ConciergeEsplanade Zagreb Hotel LimousineEsplanade Zagreb Hotel LocationEsplanade Zagreb Hotel Meetings & Events